Tuesday, November 8, 2011

Yelloween party @ Vanhatapio

 Tiia Vanhatapio's hallow...yelloween party was fun! 

 Achilles & Kirsi

 Jussi, Mirkka, Tiia

 Niko

 Irma & Kristel

 Mikko & Kristel

Miikka & Sanni

 Tiia looked amazing!

Me and the pretty lady

Photos Mikko Vainio, more photos in Mikko's blog.

4 comments:

You can comment in English, tai suomeksi. Of just for fun, in deutsch!